Prihláste sa na podujatie ...

{{ getLinkById('reg').title }}
biker

Weldtite
Nemčianska cyklomotanica

1. ročník

Dĺžka / Nastúpané metre:
21 km / 500 m
Dátum konania:
18. september 2022
Prezentácia v sobotu 17.9.2022:
od 17:00 do 19:00 – Obecný úrad Nemce
Prezentácia v den preteku:
od 7:30 do 9:30 – Obecný úrad Nemce
Štart:
10:10 – Obecný úrad Nemce
Štartovné:
15 € (pri online registracii do 31.7.2022)
18 € (pri online registracii od 1.8.2022)
20 € na mieste v deň preteku
(1 € zo štartovného poputuje na dobročinnú zbierku)
IBAN: SK03 0200 0000 0035 6126 2258
Suma: 18,- eur
Variabilný symbol: [ŠTARTOVÉ ČÍSLO]
Informácia pre príjemcu: [MENO PRETEKÁRA]
Kategórie:
Ženy: 14 – 39, 40 +
Muži: Juniori, 19 – 39, 40 – 49, 50 +

Sponzori a podporovatelia

Organizátori

Sme partia ľudí okolo Juraja, ktorí radi cyklistikujú a občas spravia pre druhých niečo nezištné.

Juraj / kolektív

Registrácia

Online registrácia ešte nebola spustená. Predpokladane spustenie registracie {{ reg.openFrom.toLocaleDateString('sk-SK')}}

Online registrácia skončila. Môžete sa registrovať v nedeľu priamo pred pretekom.

Online registrácia otvorená do {{new Date(reg.openTo).toLocaleDateString("sk-SK")}}.

{{reg.number.infoMessage}}

{{reg.number.conflictNumberMessage}}

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním vyplnených osobných údajov na účel registrácie moje osoby ako účastníka preteku a zverejnenia vo výsledkovej listine. Vyhlasujem, že súhlas som poskytol vedome, bez nátlaku a slobodne. Som si vedomí skutočnosti, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať, čím zanikne moje právo zúčastniť sa na pretekoch.

{{reg.nobot.infoMessage}}